Introductie in logistiek (2009-2010)

In Introductie in Logistiek leert de student de belangrijkste logistieke begrippen. Hij verkent het hele traject van de integrale goederenstromen  vanaf het marktonderzoek, inkoop, productielogistiek, voorraadbeheer , transport en distributie. Bijkomend krijgt de student toelichting over enkele produktiebesturingssystemen (oa. J.I.T., Kanban , ....)  .

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC5 De bachelor in de logistiek is in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC14 De bachelor in logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling.
 • BC15 De bachelor in logistiek is in staat het inkoopproces te ontwikkelen en inkoop te relateren aan de totale logistieke beheersing.
 • BC16 De bachelor in de logistiek is in staat de voorraad integraal te besturen, beheren, administreren, te optimaliseren en is in staat voorraadbesturingssystemen te ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101169
Code:
05101169
Vakcoördinator:
Marcel Vandeweyer
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend