Wetenschappen (2009-2010)

In deze cursus duikt de student in de boeiende materie die aan de basis ligt van de communicatietechnologie. Signalen worden door glasvezels over grote afstand doorgestuurd, zonder veel verlies aan informatie. Wat zijn signalen? Aan de basis ligt de enkelvoudige trilling die de student grondig bestudeert. Dan verdiept de student zich in de voortplanting ervan in de ruimte en leert zo lopende en staande golfverschijnselen beschrijven. Twee belangrijke golven zijn geluid en licht. Het dopplereffect, soorten lichtbronnen waaronder de laser, verschijnselen van terugkaatsing en breking, interferentie en diffractie bij de voortplanting van golven, glasvezels en de voortplanting van radiogolven in de atmosfeer, dispersie en kleurmenging waarmee de student de werking van een printer en een computerscherm kan begrijpen en polarisatie voor een flat screen, staan op het menu.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA
  • BC3 Technische dossiers samenstellen
  • AFSTUDEERRICHTING ICT
  • BC3 Technische dossiers samenstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101017
Code:
05101017
Vakcoördinator:
Lieve Beirinckx
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend