Visual Basic .NET 1 (2009-2010)

- Variabelen, typen, constanten in VB.NET;

- Operatoren;

- Sequentie;

- Selectie: If then else, Select Case;l

- Iteratie: Do Loop, For Next;

- Array's;

- Functie- en Subprocedures;

- Gestructureerde foutafhandeling: Try Catch;

- Lezen van en schrijven naar ASCII-bestanden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
Toelichting:

 

 

 

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:

 

 

 

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA
 • BC1 Programma van eisen opstellen
 • BC4 Elektronische systemen ontwikkelen
 • BC7 Elektronische systemen testen en beproeven
 • AFSTUDEERRICHTING ICT
 • BC1 Programma van eisen opstellen
 • BC4 ICT-systemen ontwikkelen
 • BC7 ICT-systemen testen en beproeven
Toelichting:
BC1: Functionele en technische specificaties van elektronische/ICT-systemen opstellen (rekening houdend met eisen van klant, bedrijfscontext, …).
BC4: Gestructureerd programmeren.
BC7: Geschreven programmatuur testen en debuggen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Frans, R. (2008) Leren programmeren in Visual Basic 2008 deel 1/2. Geel: Campinia Media

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210275
Code:
05210275
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands