Multimedia (2009-2010)

- Exact omkeerbare compressie
- Beeldcompressie
- Geluidcompressie
- Videocompressie

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC3 Technische dossiers samenstellen
 • BC4 ICT-systemen ontwikkelen
 • BC9 ICT-systemen optimaliseren
Toelichting:

BC3:  Exact omkeerbare compressies berekenen
BC4:  Multimedia (afbeeldingen, audio, video) ontwikkelen volgens de gangbare standaarden
BC9:  Data comprimeren zonder verlies
BC9:  Afbeeldingen, audio, video comprimeren met verlies

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Janssen, J. (2009), Multimedia. Onuitgegeven presentaties voor het eerste jaar van de opleiding elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210537
Code:
05210537
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands