Licht & geluid (2009-2010)

- harmonische trillingen

- lopende en staande golven

- interferentie en diffractie

- geluid en dopplereffect

- licht en lichtbronnen

- terugkaatsing en breking

- glasvezeloptica

- dispersie en kleurmenging

- polarisatie en LCD-schermen

- oefeningen met systematische probleemaanpak

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA
 • BC3 Technische dossiers samenstellen
 • AFSTUDEERRICHTING ICT
 • BC3 Technische dossiers samenstellen
Toelichting:

BC3: berekeningen maken

BC3: technische informatie verwerken tot een rapport met behulp van een tekstverwerker

 

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: demonstratieproeven
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Beirinckx, L., & Maes, M. (2009). Licht en geluid. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar van de opleiding elektronica-ICT, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.

Beirinckx, L., & Maes, M. (2009). Leerarrangement Licht. Onuitgegeven opdrachten voor het eerste jaar van de opleiding elektronica-ICT, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.

Angenon, A. (1997). Werken met grootheden en wettelijke eenheden. Brugge: Die Keure.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • Andere: leerarrangement - peerinstructietoets
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

interactieve werkvormen met individuele coaching bij het zelfstandig uitwerken van opdrachten

A. Types

 • permanente evaluatie
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210281
Code:
05210281
Vakcoördinator:
Lieve Beirinckx
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands