Frans (2009-2010)

De student frist zijn (misschien elementaire) kennis van het Frans op met een herhaling van de basiswoordenschat en de werkwoorden. De technische woordenschat breidt hij uit aan de hand van computerondersteunende oefeningen, websites en handleidingen. Het gaat hier om zowel actieve als passieve kennis door luisteroefeningen, schema's en samenvattingen. Verder leert de student eenvoudige dialogen te voeren (product voorstellen, klant ontvangen, telefoneren enz.) en een technisch onderwerp gestructureerd voor te stellen.

 

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • BC24 Als deskundige communicatievaardig te zijn (in een vreemde taal).
Toelichting:

- Technische documenten in het Frans begrijpen, schematiseren en samenvatten;
- Schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans met leken en met specialisten, zowel in dagdagelijkse als technische situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210578
Code:
05210578
Vakcoördinator:
 
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Frans