Voorraadbeheer (2009-2010)

 • Voorraadbeheer (voorraden: soort en functie, voorraadkosten, beslissingen in voorraadbeheer, voorraadpunten, bestelmethoden)
 • Deterministische voorraadmodellen (vaste lotgrootte, gevoeligheid, hoeveelheidskortingen, meerdere producten, productiemodel, vast bestelinterval)
 • Stochastische voorraadmodellen (veiligheidsvoorraad, recupereerbare verkoop, verloren verkoop)
 • Case voorraadbeheer

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
Toelichting:
De student kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, deze formuleren, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren); kan voorbeelden en toepassingen bedenken bij meer abstracte informatie (concretiseren); kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); kan verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van informatie (relateren); kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiĆ«ren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieĆ«n
Toelichting:
De student kan zelfstandig problemen definiëren; een complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC16 De bachelor in de logistiek is in staat de voorraad integraal te besturen, beheren, administreren, te optimaliseren en is in staat voorraadbesturingssystemen te ontwikkelen.
Toelichting:

BC1: De student kan eisen en wensen van klanten meenemen in het uitwerken van oplossingen en afwegen bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes.

BC6: De student heeft de discipline hebben om secuur te werken; oog te hebben voor details en verbanden; probeert fouten te voorkomen en gaat bij het ontdekken van fouten zelfstandig fouten corrigeren.

BC16: De student kan voorraad besturen (voorraad indelen naar soort en functie); voorraad administreren (voorraadkosten bepalen); voorraad optimaliseren (bepalen bestelniveau, bestelhoeveelheid, bestelmoment, veiligheidsvoorraad, en de voorraadlocatie in de supply chain) en een voorraadbesturingssysteem ontwikkelen (bestelmethode bepalen en de parameters in het voorraadbesturingssysteem evalueren).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 • Raf Meylaers, Voorraadbeheer, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen
 • Presentaties, praktijkvoorbeelden en case op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210543
Code:
05210543
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands