Managementvaardigheden (2009-2010)

1 - ManagementVaardigheden - Introductie - Vaardigheden
2 - ManagementVaardigheden - Introductie - Strategie_Visie_Missie
3 - ManagementVaardigheden - Structuur en Cultuur - OrganisatieCultuur
4 - ManagementVaardigheden - Structuur en Cultuur - OrganisatieStructuur
5 - ManagementVaardigheden - Structuur en Cultuur - Functies
6 - ManagementVaardigheden - Structuur en Cultuur - Teams
7 - ManagementVaardigheden - Structuur en Cultuur - CSR en Ethiek
8 - ManagementVaardigheden - Tools - PresentatieSkills
9 - ManagementVaardigheden - Tools - ProbleemOplossen
10 - ManagementVaardigheden - Tools - Six Thinking Hats
11 - ManagementVaardigheden - Tools - Mindmapping
12 - ManagementVaardigheden - Tools - SWOT
13 - ManagementVaardigheden - Tools - Vergelijkings of WegingsMatrix
14 - ManagementVaardigheden - Tools - PDCA
15 - ManagementVaardigheden - Tools - TimeMgmt
16 - ManagementVaardigheden - Tools - ProjectMgmt
17 - ManagementVaardigheden - Mensen - Zelfkennis
18 - ManagementVaardigheden - Mensen - Motiveren
19 - ManagementVaardigheden - Mensen - ConflictHantering
20 - ManagementVaardigheden - Mensen - Negotiatie
21 - ManagementVaardigheden - Mensen - Leiden
22 - ManagementVaardigheden - Mensen - Werving & Selectie
23 - ManagementVaardigheden - Mensen - Sollicitatie

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

Informatie verwerven en verwerken:

- De student vindt de nodige informatie op een efficiënte wijze.

- De student evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie.

- De student beheert verzamelde en gecreëerde informatie.

- De student verwijst correct naar de gebruikte informatie.

Kritisch reflecteren:

- De student stelt het eigen functioneren in vraag, analyseert en beoordeelt het.

- De student beoordeelt eigen werk en werkwijze op basis van criteria.

Leiding geven:

- De student kan een planning en taakverdeling opstellen en opvolgen.

- De student kan ondersteunen en stimuleren.

- De student kan omgaan met conflicten.

- De student kan taak en groep evalueren.

Communiceren en rapporteren:

- De student kan schriftelijk rapporteren en verslag geven.

- De student kan mondeling overleggen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:

Teamgericht werken:

- De student maakt duidelijke afspraken met de teamleden.

- De student werkt goed samen en geeft feedback op het werk van anderen.

- De student neemt verantwoordelijkheid voor het groepsproces en voor het eindresultaat.

- De student zet zich in.

- De student luistert actief.

- De student kan feedback geven en ontvangen.

- De student kan motiveren.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:

 

 

 

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursusmateriaal op toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
05210579
Code:
05210579
Vakcoördinator:
 
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands