Engels (2009-2010)

De volgende woordenschat in het Engels komt aan bod: getallen, afmetingen, afkortingen, lengte- en gewichtsmaten, gereedschap, instrumenten, apparatuur, bevestigingsmateriaal, materialenleer, verpakkingsmateriaal, alternatieve energiebronnen, veiligheid in het magazijn (veiligheidstips, veiligheidsborden, brandpreventie), magazijnuitrusting, logistieke begrippen (JIT), het productieproces, kwaliteitscontrole, pallets, barcode & RFID, telefoonconversaties in het Engels (met klanten & leveranciers), introductie handelscorrespondentie (layout, prijsaanvraag, offerte, bestelling, klacht, rappelbrief).

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:

02: De student ziet in dat er een informatiebehoefte is; bepaalt wat hij precies in welke mate moet weten; vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze; evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie; beheert verzamelde en gecreëerde informatie; past oudere en nieuwe informatie toe om nieuwe concepten samen te stellen of om nieuwe inzichten te creëren; verwijst correct naar de gebruikte informatie.

03: De student stelt het eigen functioneren in vraag, analyseert en beoordeelt het; beoordeelt eigen werk en werkwijze op basis van evaluatiecriteria; benoemt positieve en negatieve aspecten in het eigen functioneren.

06: De student kan klantgericht communiceren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:

De student kan deel uitmaken van een effectief team; zich inzetten; actief luisteren (luisteren – samenvatten – doorvragen); feedback geven; feedback ontvangen; motiveren.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
 • BC12 De bachelor in de logistiek is in staat mondeling en schriftelijk te communiceren in andere taal (bijvoorbeeld: Engels, Frans, Duits) met o.a. leveranciers, klanten, logistieke partners.
Toelichting:

BC1: De student kan klantgericht communiceren zowel naar interne als externe klanten; eisen en wensen van klanten meenemen in het uitwerken van oplossingen; eisen en wensen van klanten afwegen bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes.

BC12: De student kan begrijpen (luisteren en lezen): Engels B2; spreken (gesproken interactie, gesproken productie): Engels B1; schrijven: Engels B1.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

 • Dillien, L. (2008). Engels: Oefeningen. Niet-gepubliceerde cursus voor het eerste jaar van de opleiding Logistiek, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.
 • Peeters, M. (2006). Backbone: Tech & Tools. Kapellen: Pelckmans.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210546
Code:
05210546
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Engels