Digitale systemen (2009-2010)

 • Binaire logica en basisfuncties
 • Vereenvoudigen van logische functies
 • Talstelsels en elementaire bewerkingen
 • Combinatorische bouwstenen
 • Flipflops
 • Tellers
 • Toestandsmachines 
 • Inleiding VHDL 

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • BC4 ICT-systemen ontwikkelen
Toelichting:

BC4: Elektronische, combinatorische en sequentiële schakelingen ontwerpen en simuleren

 

 

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eestermans, B., & Kenens, L., & Mertens, P. (2009). Digitale systemen 1. Onuitgegeven presentaties en opdrachten voor het eerste jaar van de opleiding elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Mogelijkheid tot vragen stellen na afspraak.
OA:
05210273
Code:
05210273
Vakcoördinator:
Bart Eestermans
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands