ECTS fiches 2009-2010 K.H.Kempen

Ba lager onderwijs verkort 3 sem

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Pedagogisch-didactische vorming deel 1 3 1
 (OA) Pedagogisch-didactische vorming deel 1   1
(OO) Pedagogisch-didactische vorming deel 2 3 2
 (OA) Pedagogisch-didactische vorming deel 2   2
(OO) Godsdienst 3 1
 (OA) Godsdienst   1
(OO) Wereldoriƫntatie 7 1
 (OA) Levende natuur, gezondheids- en milieueducatie   1
 (OA) Niet-levende natuur   1
 (OA) Technologie   1
 (OA) Maatschappij   1
 (OA) Tijd   1
 (OA) Ruimte   1
(OO) Nederlands deel 1 3 1
 (OA) Nederlands deel 1   1
(OO) Nederlands deel 2 3 2
 (OA) Nederlands deel 2   2
(OO) Wiskunde deel 1 4 1
 (OA) Wiskunde deel 1   1
(OO) Wiskunde deel 2 3 2
 (OA) Meetkunde en metend rekenen   2
 (OA) Basiskennis wiskunde   2
(OO) Muzische vorming 6 2
 (OA) Beeldende vorming   2
 (OA) Bewegingsopvoeding   2
 (OA) Muziek basiskennis   2
 (OA) Muziekdidactiek   2
(OO) Frans 4 2
 (OA) Frans   2
(OO) Praktijkmodule 2de graad 3 2
 (OA) Praktijkmodule 2de graad   2
(OO) Praktijkmodule 3de graad 3 2
 (OA) Praktijkmodule 3de graad   2
(OO) Opleidingsportfolio 3 1
 (OA) Opleidingsportfolio   1
(OO) Pedagogisch-didactische vorming Onderwijsmodule 6 1
 (OA) Pedagogisch-didactische vorming (OM)   1
(OO) Agogische vaardigheden 4 1
 (OA) Agogische vaardigheden   1
(OO) Praktijkmodule aanvangsstage 3 1
 (OA) Praktijkmodule aanvangsstage   1
(OO) Praktijkmodule onderwijsmodule 2de graad 3 1
 (OA) Praktijkmodule onderwijsmodule 2de graad   1
(OO) Stage A 7 1
 (OA) Stage A   1
(OO) Stage B 7 2
 (OA) Stage B   2
(OO) Trajectbegeleiding 3 1
 (OA) Trajectbegeleiding   1
(OO) Praktijkmodule 1ste leerjaar 3 1
 (OA) Praktijkmodule 1ste leerjaar   1
(OO) Stage C 7 1
 (OA) Stage C   1
(OO) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 1
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   1
(OO) Godsdienst algemeen 3 1
 (OA) Godsdienst algemeen   1
(OO) ICT en internationalisering 4 1
 (OA) ICT   1
 (OA) Internationalisering op school   1
  (101)