ECTS fiches 2009-2010 K.H.Kempen

BNB zorgverbreding en remediƫrend leren - optie secundair onderwijs

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Handelingsgericht werken 6 1+2
 (OA) handelingsplanning   1+2
 (OA) Diagnostiek   1+2
 (OA) Begeleiden van een individuele leerling   1+2
(OO) Coachen van collega's 4 1+2
 (OA) Coachen van collega's   1+2
(OO) Orthodidactiek secundair onderwijs 4 1+2
 (OA) Vakdidactische vertaling van zorg   1+2
(OO) Leer- en gedragsproblemen secundair onderwijs 7 1+2
 (OA) Leer- en ontwikkelingsstoornissen   1+2
 (OA) Gedragsproblemen B   1+2
(OO) Handelingsgericht werken secundair onderwijs 3 1+2
 (OA) Didactiek krachtige leeromgeving   1+2
(OO) Leren leren en sociale vaardigheden secundair onderwijs 6 1+2
 (OA) Leren leren SO   1+2
 (OA) Sociale vaardigheden secundair onderwijs   1+2
(OO) Uitbouwen van een zorgsysteem 6 1+2
 (OA) Uitbouwen van een zorgsysteem   1+2
(OO) Samenwerken met externen 4 1+2
 (OA) Samenwerken met externen   1+2
(OO) Organisatievaardigheden 3 1+2
 (OA) Time management   1+2
 (OA) Vergadertechnieken en teamwerking   1+2
(OO) Intervisie 3 1+2
 (OA) Intervisie   1+2
(OO) Uitwerken van een zorginitiatief op school 6 1+2
 (OA) Uitwerken van een zorginitiatief op school   1+2
(OO) Opvolgen van leerlingen secundair onderwijs 5 1+2
 (OA) Schoolinterne leerlingenbegeleiding   1+2
 (OA) Cel leerlingenbegeleiding   1+2
(OO) Samenwerken met ouders secundair onderwijs 3 1+2
 (OA) Ouders als partners in de zorg secundair onderwijs   1+2
(OO) Algemene didactische competentie 3 1+2
 (OA) Algemene didactische competentie   1+2
  (63)