Anesthesie en specifieke verpleegkunde (2008-2009)

Verwerven van basisinzicht in de theoretische en organisatorische aspecten van het peri-operatief en anesthetisch gebeuren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108407
Code:
07108407
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd