Algemene chirurgie (2008-2009)

Anatomie en fysiologie, beschrijvende verpleegtechnische aspecten van de meest voorkomende abdominale - en kinderheelkundige, vasculaire, thoracale, urologische en gynaecologische ingrepen om alzo een beter inzicht te krijgen in het geheel en efficiƫnt te kunnen handelen als omloopverpleegkundige en instrumenterende verpleegkundige in een operatiekwartier.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Vaneerdeweg, W. (2006). Abdominale- en Kinderheelkunde. Onuitgegeven cursus. Van Schil, P. (2006). Vasculaire en Thoraxchirurgie. Onuitgegeven cursus. Tjalma, W. (2006). Gynaecologie en verpleegkunde.Onuitgegeven cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07284082
Code:
07284082
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands