GIS pract (2008-2009)

Geografische Informatie Systemen vormen een belangrijke schakel in het verwerven van informatie, het vormen van het beleid en het implementeren van beheer van de buitenruimte. Gedurende dit practicum worden de studenten wegwijs gemaakt in de opbouw, mogelijkheden en toepassingen van GIS en worden de bijbehorende softwarevaardigheden aangeleerd aan de hand van oefeningen, voorbeelden en case-studies.


A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 04. Onderzoek probleemgestuurd kunnen initiëren

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Begeleiding wordt voorzien gedurende de practica en via toledo
OA:
03201982
Code:
03201982
Vakcoördinator:
Karen Vancampenhout
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands