ECTS fiches 2008-2009 K.H.Kempen

1eBa secundair onderwijs Plastische Opvoeding

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Zelfsturing en actieonderzoek deel 1 3 1+2
 (OA) Zelfsturing en actieonderzoek deel 1   1+2
(OO) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 1
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   1
(OO) Agogische vaardigheid deel 1 3 1+2
 (OA) Agogische vaardigheid deel 1   1+2
(OO) Communicatieve vaardigheid 3 1+2
 (OA) Communicatieve vaardigheid   1+2
(OO) ICT-vaardigheid 3 1
 (OA) ICT-vaardigheid   1
(OO) Pedagogisch-didactische vorming deel 1 3 1
 (OA) Pedagogisch-didactische vorming deel 1   1
(OO) Pedagogisch-didactische vorming deel 2 3 2
 (OA) Pedagogisch-didactische vorming deel 2   2
(OO) Waarnemingstekenen deel 1 4 1+2
 (OA) Waarnemingstekenen deel 1   1+2
(OO) Tweedimensionale vormgeving 4 1+2
 (OA) Tweedimensionale vormgeving   1+2
(OO) Driedimensionale vormgeving 4 1+2
 (OA) Driedimensionale vormgeving   1+2
(OO) Kunstgeschiedenis en beeldbeschouwing deel 1 3 1+2
 (OA) Kunstgeschiedenis en beeldbeschouwing deel 1   1+2
(OO) Actuele kunst en cultuurbeleid deel 1 3 1+2
 (OA) Actuele kunst en cultuurbeleid deel 1   1+2
(OO) Muzische vorming 3 1
 (OA) Muzische vorming   1
(OO) Nieuwe media 3 2
 (OA) Nieuwe media   2
(OO) Praktijkatelier deel 1 3 1+2
 (OA) Praktijkatelier deel 1   1+2
(OO) Stage plastische opvoeding 3 1+2
 (OA) Stage plastische opvoeding   1+2
(OO) Stage project kunstvakken 3 1+2
 (OA) Stage project kunstvakken   1+2
(OO) Artistieke vaardigheden deel 1 3 1+2
 (OA) Artistieke vaardigheden deel 1   1+2
(OO) Vakdidactiek PO-PKV deel 1 3 1+2
 (OA) Vakdidactiek PO-PKV deel 1   1+2
  (60)