ECTS fiches 2008-2009 K.H.Kempen

Postgraduaat psychogeriatrische en gerontopsychiatrische verpleging

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Ouder worden 3 1
 (OA) Ouder worden   1
(OO) Gerontospyschiatrie 8 1
 (OA) gerontospyschiatrie   1
(OO) Dementie en andere cognitieve stoornissen 8 2
 (OA) Dementie   2
 (OA) Cognitieve stoornissen   2
(OO) Projectwerk 5 1+2
 (OA) Projectwerk   1+2
(OO) Klinisch onderwijs 5 1+2
 (OA) Klinisch onderwijs   1+2
  (29)