Engels: bedrijfseconomisch & juridisch (2007-2008)

De student leert de diverse communicatieve stappen ondernemen die nodig zijn om een onderneming op te starten en te runnen. Daarbij komen volgende aspecten aan bod: telefoneren, brieven schrijven, opstellen van corporate brochure... De studenten leren en bespreken diverse actuele onderwerpen, aangebracht via kranten/tijdschriftartikelen. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het 2de jaar bereikt heeft, mag de lessen volgen.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: artikels

B. Verplichte leermiddelen

De cursus bestaat uit oefeningen rond woordenschat en communicatie. Verder worden er artikels gegeven die de studenten moeten uitleggen op het examen. Verder zoeken ze eigen artikels die besproken worden op het examen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

In het schriftelijke examen moeten de studenten geziene woorden kunnen vertalen uit en naar het Engels. Ze moeten ook zinnen vormen met gegeven woorden. Verder schrijven ze een korte samenvatting over een geziene tekst. Het mondelinge examen bestaat uit bespreking van eigen artikel en rollenspel. monitoraat op afspraak
OA:
08271950
Code:
08271950
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands