Gemeenschapsrestauratie (2007-2008)

De student maakt in deze cursus kennis met de verschillende vormen van gemeenschapsrestauratie, gesitueerd binnen de 'restauratieve voorzieningen'. De verschillende diensten en afdelingen binnen een voedingsdienst worden doorlopen waarbij telkens functie en gebruikte apparatuur worden besproken. De verschillende vormen van voedselbereiding en distributie worden behandeld met extra aandacht voor warme en koude lijn. Ter illustratie brengen we een bezoek aan de voedingsdienst van een ziekenhuis. De student leert een weekmenu beoordelen en opstellen rekening houdend met doelgroep en beperkingen binnen de grootkeuken. De verschillende systemen van patiëntenadministratie worden besproken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • Studenten hebben inzicht in de verschillende vormen van gemeenschapsrestauratie
 • Studenten kennen de verschilpunten en gelijkenissen tussen gemeenschapsrestauratie en commerciële restauratie
 • Studenten kennen de kenmerken van fast-foodrestauratie
 • Studenten kunnen een weekmenu opstellen voor een verzorgingsinstelling of een school, rekening houdend met voedingsevenwicht en beperkende factoren
 • Studenten hebben inzicht in de werking en inrichting van de verschillende afdelingen binnen de grootkeuken.
 • Studenten hebben inzicht in het beheer van de patiëntenadministratie en kennen het verschil tussen de manuele en ge-automatiseerde vorm.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Ael K. Gemeenschapsrestauratie. Onuitgegeven cursus voor het tweede jaar voedings- en dieetkunde, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

Oefenpracticum : studenten (groepjes van 3-4) stellen een weekmenu op voor een ziekenhuis, RVT of een school. De menu wordt opgesteld en geëvalueerd tijdens de lesuren. Bedrijfsbezoek : de studenten brengen een bezoek aan de voedingsdienst van een ziekenhuis: ze krijgen een rondleiding in de grootkeuken en maken kennis met de taken van het hoofd van een voedingsdienst.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

De student krijgt 3 vragen die schriftelijk mogen voorbereid worden. Daarnaast moet de student een weekmenu beoordelen op voedingsevenwicht (menuleer) en/of beperkende factoren grootkeuken (schriftelijk).
OA:
06021620
Code:
06021620
Vakcoördinator:
Karin Van Ael
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands