ECTS fiches 2007-2008 K.H.Kempen

1eBa secundair onderwijs Plastische Opvoeding

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Zelfsturing en actieonderzoek 3 1+2
 (OA) Zelfsturing en actieonderzoek   1+2
(OO) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 2
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   2
(OO) Agogische vaardigheid 3 1+2
 (OA) Agogische vaardigheid   1+2
(OO) Communicatieve vaardigheid 3 1+2
 (OA) Communicatieve vaardigheid   1+2
(OO) ICT vaardigheid 3 1+2
 (OA) ICT vaardigheid   1+2
(OO) Pedagogisch didactische vorming deel 1 3 1
 (OA) Pedagogisch didactische vorming deel 1   1
(OO) Pedagogisch didactische vorming deel 2 3 2
 (OA) Pedagogisch didactische vorming deel 2   2
(OO) Waarnemingstekenen 4 1+2
 (OA) Waarnemingstekenen   1+2
(OO) Tweedimensionale vormgeving 4 1+2
 (OA) Tweedimensionale vormgeving   1+2
(OO) Driedimensionale vormgeving 4 1+2
 (OA) Driedimensionale vormgeving   1+2
(OO) Kunstgeschiedenis 3 1+2
 (OA) Kunstgeschiedenis   1+2
(OO) Vakdidactiek PO 3 1+2
 (OA) Vakdidactiek PO   1+2
(OO) Technische vaardigheden 3 1+2
 (OA) Technische vaardigheden   1+2
(OO) Actuele kunst en cultuurbeleid 3 1+2
 (OA) Actuele kunst en cultuurbeleid   1+2
(OO) Muzische vorming 3 1+2
 (OA) Muzische vorming   1+2
(OO) Mediatechnieken 3 1+2
 (OA) Mediatechnieken   1+2
(OO) Praktijkatelier 3 1+2
 (OA) Praktijkatelier   1+2
(OO) Stage plastische opvoeding 3 1+2
 (OA) Stage plastische opvoeding   1+2
(OO) Stage project kunstvakken 3 1+2
 (OA) Stage project kunstvakken   1+2
  (60)