ECTS fiches 2007-2008 K.H.Kempen

1eBa agro- en biotechnologie - landbouw

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Agrarisch beleid en milieukunde 4 1
 (OA) Agrarisch beleid   1
 (OA) Milieukunde   1
(OO) Anorganische chemie 3 1
 (OA) Anorganische chemie 1   1
 (OA) Anorganische chemie 1 - oefeningen   1
(OO) Bemestingsleer 3 2
 (OA) Bemestingsleer   2
 (OA) Bemestingsleer - TLO   2
(OO) Bodemkunde 3 1
 (OA) Bodemkunde   1
 (OA) Bodemkunde - TLO   1
(OO) Communicatieve vaardigheden 4 1+2
 (OA) Communicatieve vaardigheden   1+2
 (OA) Communicatieve vaardigheden - TLO   1+2
(OO) Dierkunde/Microbiologie 5 1
 (OA) Dierkunde   1
 (OA) Microbiologie   1
(OO) Landbouwteelten 6 2
 (OA) Landbouwteelten - TLO   2
 (OA) Teelten   2
 (OA) Voedergewassen   2
(OO) Mechanisatie Landbouw 4 2
 (OA) Mechanisatie   2
 (OA) Mechanisatie - TLO   2
(OO) Organische chemie 3 2
 (OA) Organische chemie   2
(OO) Plantkunde 4 1+2
 (OA) Plantenfysiologie   1+2
 (OA) Plantkunde   1+2
(OO) Techniek - Elektrotechniek 3 1
 (OA) Elektrotechniek   1
 (OA) Elektrotechniek - TLO   1
(OO) Toegepaste natuurkunde 1 3 1
 (OA) Toegepaste natuurkunde 1   1
 (OA) Toegepaste natuurkunde 1 - oefeningen   1
(OO) Veehouderij 5 2
 (OA) Veehouderij   2
 (OA) Veehouderij - TLO   2
(OO) Veevoeding 4 2
 (OA) Veevoeding   2
(OO) Toegepaste natuurkunde 2 3 2
 (OA) Toegepaste natuurkunde 2   2
 (OA) Toegepaste natuurkunde 2 - TLO   2
(OO) Techniek - Motortechniek 3 1
 (OA) Motortechniek   1
 (OA) Motortechniek - TLO   1
  (60)