ECTS fiches 2007-2008 K.H.Kempen

3eBa agro- en biotechnologie - biotechnologie

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Agrarische wet- en regelgeving Biotechniek 3 2
 (OA) Agrarische wet- en regelgeving   2
(OO) Bedrijfsstage Biotechniek 12 1
 (OA) Bedrijfsstage Biotechniek   1
(OO) Biotechnologie (Keuze Biotechniek) 4 2
 (OA) Biotechnologie   2
 (OA) Biotechnologie labo   2
(OO) Informatie- en communicatievaardigheden 4 2
 (OA) Communicatievaardigheden - TLO   2
 (OA) Project informatica   2
(OO) Eindwerk Biotechniek 8 2
 (OA) Eindwerk Biotechniek   2
(OO) Groenbeheer (Keuze Milieubeheer) 4 2
 (OA) Groenbeheer   2
(OO) Management BIO & DZ 4 2
 (OA) Bedrijfsbeleid   2
 (OA) Marketing en verkoop   2
(OO) Milieubeleid en recht 3 2
 (OA) Milieubeleid en recht   2
(OO) Maatschappelijke vorming 4 2
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   2
 (OA) Filosofie   2
(OO) Ruimtelijke Ordening 4 1
 (OA) Ruimtelijke Ordening   1
 (OA) Ruimtelijke Ordening - TLO   1
(OO) Geografisch Informatie Systeem 5 1
 (OA) GIS   1
 (OA) GIS - TLO   1
(OO) Streek- en Plattelandsontwikkeling (Keuze Milieubeheer) 4 2
 (OA) Streek- en Plattelandsontwikkeling   2
 (OA) Streek- en Plattelandsontwikkeling - TLO   2
(OO) Projecten Milieubeheer (Keuze Milieubeheer) 5 1+2
 (OA) Projecten Milieubeheer   1+2
(OO) Biotechniek Landbouw (Keuze Biotechniek) 4 2
 (OA) Dierlijke Selectie   2
 (OA) Agrarische wet- en regelgeving - TLO   2
(OO) Projecten Biotechniek (Keuze Biotechniek) 5 1+2
 (OA) Projecten Biotechniek   1+2
  (73)