ECTS fiches 2007-2008 K.H.Kempen

3eBa kleuteronderwijs

Opleidingsonderdeel (OO) - onderwijsactiviteit (OA) Studiepunten Semester
(OO) Afstudeerproject 6 1+2
 (OA) Afstudeerproject   1+2
(OO) Communicatieve en agogische Vaardigheid 3 1+2
 (OA) Communicatieve en agogische Vaardigheid   1+2
(OO) Creatieve en Socio-culturele activiteiten 3 1+2
 (OA) Culturele vorming   1+2
 (OA) Informatie- en communicatietechnieken   1+2
 (OA) Maatschappelijke Vorming   1+2
(OO) Culturele diversiteit 7 1+2
 (OA) Intercultureel onderwijs   1+2
 (OA) Kansarmoede   1+2
 (OA) Migranten en vluchtelingen   1+2
 (OA) Veldwerk   1+2
(OO) Muzische vorming 3 2
 (OA) Muzische vorming   2
(OO) Pedagogische thema's 4 1+2
 (OA) Alternatief onderwijs   1+2
 (OA) Leven en dood   1+2
(OO) Opvoedkundige wetenschappen 3 1+2
 (OA) Onderwijsbeleid   1+2
 (OA) Oriëntatie op het beroep   1+2
(OO) Wereldoriëntatie 3 1
 (OA) Wereldoriëntatie   1
(OO) Zorgverbreding 7 1
 (OA) Buitengewoon onderwijs   1
 (OA) Doelgroepen   1
 (OA) Zorgverbreding gewoon onderwijs   1
(OO) Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 1
 (OA) Religie, zingeving en levensbeschouwing   1
(OO) Stage 18 1+2
 (OA) Stage   1+2
(OO) ICO-stage 4 2
 (OA) ICO-stage   2
(OO) Internationaal traject: Comenius Assistent 20 2
 (OA) Internationaal traject: Comenius Assistent   2
(OO) Internationaal traject: Noord-Zuidproject 20 2
 (OA) Internationaal traject: Noord-Zuidproject   2
(OO) Lange stage Bako 10 2
 (OA) Lange stage Bako   2
(OO) Korte stage Noord-Zuidproject 14 1+2
 (OA) Korte stage Noord-Zuidproject   1+2
  (128)