Communicatie in het Engels (2006-2007)

Je optimaliseert de vaardigheden en kennis die je in het tweede jaar verworven hebt om te kunnen functioneren als een volwaardige professional die communiceert in een correcte en vloeiende Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Je diept de vaardigheden en kennis die in het tweede jaar zijn verworven worden door schriftelijke en mondelinge opdrachten verder uit in individuele opdrachten en groepswerk. In de cursus word je uitgenodigd om interactief te werken; en de nadruk ligt op jouw persoonlijke ontwikkeling om te kunnen functioneren als een professionele medewerker die efficiënt kan communiceren in de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Engels

B. Competenties

OO:
08107248
Code:
08107248
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend