Agrarisch beleid en milieukunde (2006-2007)

De agrarische sector wordt volledig beheerst door het Europees landbouwbeleid, historiek, de huidige mechanismen en gevolgen op de Belgische land- en tuinbouw worden besproken. Je krijgt een overzicht van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en de desbetreffende overheidsdiensten. Milieuproblemen worden steeds belangrijker in de dagelijkse besluitvorming zowel bij de bedrijfsvoering als bij de overheid. Er wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het milieubewustzijn en de belangrijkste milieuproblemen worden uitvoerig besproken.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109001
Code:
03109001
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend