Engels (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verruim je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om Engels te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs en het volledige beroepsonderwijs..Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het derde jaar ga je de verworven kennis uitbreiden en toepassen. Erg student-gestuurd. Op didactisch vlak ga je verder werken aan communicatief vreemdetalenonderwijs met aandacht voor vernieuwende elementen in de aanpak (ICT- integratie, zelfstandig werk, hoekenwerk, webquests, ...). Vanuit vormingsdoelen streef je naar een eigen invulling en persoonlijke 'vertaling' van leerinhouden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / EN / Engels

B. Competenties

OO:
11106157
Code:
11106157
Vakcoördinator:
Jen Van Loock
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend