Frans (2006-2007)

Je leert vlot mondeling communiceren in het Frans. Je gebruikt hierbij cursus, handboeken, zakelijke teksten, computer en video. Je leert de (economische) woordenschat in functie van de behoeften voor bedrijfscommunicatie in de praktijk omzetten. Je leert exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren, bespreken en schrijven, verslagen maken, telefoneren. Grammatica: occasioneel. Beoogd eindniveau: CEFR B2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Frans

B. Competenties

OO:
02104007
Code:
02104007
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend