keuzevak Voedselveiligheid (2006-2007)

De overheid en de consument vragen een steeds hogere kwaliteit en veiligheid van de levensmiddelen. Om dit doel te bereiken zijn verschillende kwaliteitssystemen opgezet. In deze cursus worden zowel systemen voor individuele bedrijf (HACCP, BRC, ISO, EFQM, Flandria, OVOCOM, ...) als voor de voedselketen waarin het ingeschakeld zit (IKB, labels) gedetailleerd besproken. Ook wordt ingegaan op de interacties tussen de verschillende actoren van de voedselketen (primaire sector, voedingsindustrie, distributie, consument en overheid). De basis voor deze bespreking is de relevante wetgeving (Europees en nationaal), een bespreking van de gevaren, geassocieerd met voedselproductie en de hygiƫnemaatregelen en traceerbaarheid. Tot slot komen ook een aantal gevalstudies aan bod (dioxine, BSE, ...) om een aantal typische problemen van voedselveiligheid en de bijhorende aanpak te illustreren.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Bio-organische chemie

B. Competenties

OO:
03100309
Code:
03100309
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend