Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

In je persoonlijke en professionele leven kom je meermaals in contact met de sociale wetgeving. Door het verwerven van de basiskennis van de verschillende takken van de sociale zekerheid zul je in staat zijn gedurende je verdere professionele loopbaan de constant wijzigende sociale voorzieningen op te volgen. De studie van het arbeidsrecht maakt het de jong afgestudeerde mogelijk om goed gewapend de arbeidsmarkt binnen te treden als werknemer of als zelfstandige. Je zal in staat zijn om eenvoudige sociaalrechtelijke problemen op te lossen. In zijn persoonlijke en professionele leven komt de student meermaals in contact met de sociale wetgeving, Door het verwerven van de basiskennis van de verschillende takken van de sociale zekerheid zal de student in staat zijn gedurende zijn verder professionele loopbaan de constant wijzigende sociale voorzieningen op te volgen, De studie van het arbeidsrecht maakt het de jong afgestudeerde mogelijk om goed gewapend de arbeidsmarkt binnen te treden als werknemer of als zelfstandige, Hij zal in staat zijn om eenvoudige sociaalrechtelijke problemen op te lossen,.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104102
Code:
02104102
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd