Nederlands (2006-2007)

Je verwerft een zeer grondige kennis van de Nederlandse taal. Je leert foutloos en leesbaar schrijven en je ideeën op een vlotte en duidelijke manier mondeling en schriftelijkverwoorden. De effectiviteit van de communicatie staat daarbij centraal. Je leert op een snelle manier, via een correcte leesstrategie informatie vergaren uit een tekst en uit een mondelinge mededeling. Je bent nadien in staat om de oorspronkelijke boodschap correct en vlot zowel mondeling als schriftelijk te herformuleren. Je leert een communicatiestrategie opstellen en uitwerken en lezergericht schrijven. Je spreekt algemeen Nederlands en let op articulatie, intonatie, tempo en volume. Je leert een goede presentatie houden en bezoekers verwelkomen. Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de samenleving. Je volgt daarom de actualiteit via de diverse media. Je leert een woordenboek en de Woordenlijst van de Nederlandse Taal gebruiken.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107251
Code:
08107251
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend