Pedagogische vorming (2006-2007)

De cursus Pedagogische Vorming bestaat uit 3 onderdelen: ErvaringsGericht KleuterOnderwijs (EGKO) In dit onderdeel word je geïntroduceerd in het Ervarings Gericht Kleuter Onderwijs (EGKO) en zal je leren welke rol jij gaat spelen in deze manier van werken met kleuters. Visies Op Opvoeden (VOO) In dit onderdeel gaan we dieper in op je eigen visie op opvoeden. Je zal hierbij op basis van discussie, overleg en raadplegen van meerdere bronnen je eigen visie meer diepgang geven. Omgaan met moeilijk gedrag Hierin maak je kennis met een specifieke aanpak voor het omgaan met moeilijk gedrag bij kleuters.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106001
Code:
11106001
Vakcoördinator:
Mario Hannes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend