Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2006-2007)

Als je je beroep zorgvuldig en verantwoord wil uitoefenen, heb je inzicht nodig in plichtenleer en bedrijfsethiek. Dit wordt uitgelegd aan de hand van deontologische codes en bedrijfscodes. Behalve beroepskennis verwacht de werkgever van jou ook sociale vaardigheden en specifieke attitudes. In de cursus deontologie maak je kennis met de principes en de mechanismen van sociale communicatie, assertiviteit en sociale weerbaarheid. We staan stil bij bedrijfsmatige en collegiale conflicten en besteden aandacht aan stressbeheersing en efficiƫnt tijdsgebruik. Inzicht in dit alles moet bijdragen tot verbetering van het werkklimaat.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104052
Code:
02104052
Vakcoördinator:
Thierry Taverna
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend