Anorganische chemie (2006-2007)

Vertrekkende van de bouwstenen van een stof nl. atomen worden in de anorganische chemie de type scheikundige reacties tussen atomen, ionen en moleculen behandeld. De naamgeving van scheikundige verbindingen en de berekening van de hoeveelheden van reagerende stoffen worden geoefend tijdens de oefensessies.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109003
Code:
03109003
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend