Traject persoonlijke ontwikkeling (2006-2007)

Je leert in dit opleidingsonderdeel hoe je in verschillende situaties adequaat kunt reageren: hoe je je het beste uit, maar ook hoe je je het beste gedraagt. Bovendien word je ook geacht stil te staan bij de ethische consequenties van je latere beroepspraktijk en te reflecteren over je huidige studiegedrag. Je legt hierover een portfolio aan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Traject persoonlijke ontwikkeling

B. Competenties

OO:
02105150
Code:
02105150
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend