Marketing (2006-2007)

In de huidige bedrijfsomgeving wordt het steeds moeilijker om als bedrijf te overleven: sterke concurrentie uit binnen- en buitenland, de consument wordt steeds kritischer, je communicatie valt steeds minder op, enz. Via het vak 'inleiding tot de marketing' laten we je kennismaken met deze problematieken en gaan we op zoek naar mogelijkheden waarmee je zowel op lange als op korte termijn het commerciƫle succes van je onderneming kunt verzekeren. Je zult inzicht verwerven in de 'behoeften' van de klant en leren op welke manieren je aan deze behoeften kunt tegemoet komen. De cursus is een inleiding die de student voeling bijbrengt met 'klantgericht' handelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104205
Code:
02104205
Vakcoördinator:
Liesbet Goeman
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend