Biologie uitdieping (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je de nodige vakkennis, attitudes en vaardigheden voor het onderwijzen in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en van het volledige beroepsonderwijs.We besteden vooral andacht aan de leerstof van het 4de jaar SO. Twee excursies staan op het programma: * Tweedaagse excursie naar de Kalmthoutse heide : biotoopstudie van de heide, oriëntatie-oefeningen , wateronderzoek en labowerk met determinaties van kleine organismen. * Excursie naar het Zwin: studie van slikken en schorren met de typische flora en fauna van het gebied.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / BI / Biologie

B. Competenties

OO:
11106154
Code:
11106154
Vakcoördinator:
Josée Van Eeckhoudt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend