Informatica 5 (2006-2007)

Naast enkele programmeertechnieken voor gevorderden (werken met animaties, bestanden, exception handling, ...), bekijken we de Swing-klassenbibliotheek als modern alternatief voor AWT bij de aanmaak van een grafische user interface.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Informatica 3

B. Competenties

OO:
05101238
Code:
05101238
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend