Plantenziekten (2006-2007)

Deze cursus leert je meer over parasitaire aanastingen in verschillende landbouwgewassen. De cursus besteedt aandacht aan specifieke termen uit de fytopathologie en aan niet levende ziekteverwekkers.Alles wordt geïllustreerd met voorbeelden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109320
Code:
03109320
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend