Pedagogisch didactische vorming 1 (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzichten, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om les te geven aan leerlingen van de lagere school. In het eerste jaar maak je kennis met een aantal pedagogisch-didactische items die van belang zijn voor de lagere school. Je verkent het Vlaamse onderwijslandschap. Je leert het gedrag van kinderen gericht observeren. In de stageveertiendaagse leer je stap voor stap hoe lessen voor te bereiden. Daarnaast maak je kennis met het ervaringsgericht onderwijs en de daarin zo belangrijke betrokkenheidsverhogende factoren. Ook de eerste stap i.v.m. het reflecteren wordt hier gezet.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106722
Code:
11106722
Vakcoördinator:
Ann Verheyen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend