Creatieve en socio-culturele activiteiten (2006-2007)

- Culturele vorming : In dit opleidingsonderdeel verwerf je vaardigheden en inzichten die je nodig hebt om culturele activiteiten uit te werken, voor de lagere school. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma - Informatie- en communicatietechnieken : In dit opleidingsonderdeel verwerf je ict-vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt bij een aantal administratieve taken, het communiceren met het werkveld en het voorbereiden en uitvoeren van didactische activiteiten. - Maatschappelijke vorming : Je ontwikkelt een attitude tot kritisch cultuurparticipant door verbanden zowel in tijd als in ruimte te bestuderen en oog te krijgen voor de onderliggende (diepte)structuur.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: lager onderwijs (PBA) / / Muzische vorming

B. Competenties

OO:
11106080
Code:
11106080
Vakcoördinator:
Nadine Diels
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend