Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Je krijgt meer zicht op je eigen levensbeschouwing en peroonlijkheidskenmerken tegen de achtergrond van je gezin van oorsprong en je omgeving. Je bouwt aan een persoonlijke levensbeschouwing: mensvisie, levensvisie, wereldvisie, maatschappijvisie, Je treedt daarvoor in dialoog met traditie en anderen. Je komt tot een grotere keuzebekwaamheid, waardoor je tevredener in het leven kan staan, Je persoonlijke levensbeschouwing getuigt van innerlijke consistentie. Je kan ze in goed Nederlands verwoorden en verdedigen. Je kan je levensbeschouwing positioneren ten aanzien van humanisme, religie en Christendom. Je leert omgaan met grenzen en verantwoordelijkheden. Je verwerft inzicht in de relevantie van religie en godsdienst in de cultuur en het belang van zingeving en ethiek. Je komt tot persoonlijke reflectie en een gefundeerd oordeel over de belangrijkste levensbeschouwelijke opvattingen in verband met actuele zinvragen. Je krijgt inzicht in de actuele kansen en risico's met betrekking tot partnerrelaties en seksualiteit.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
  • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109301
Code:
03109301
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend