De zorgvrager in het ziekenhuis, deel 1 (2006-2007)

Dieetleer Je maakt kennis met de meest voorkomende diëten in relatie tot de preventie en behandeling van allerlei aandoeningen . Je zal de belangrijkste dieetprincipes ontdekken en deze zal je meteen leren toepassen in casussen. Je gaat op zoek naar productinformatie en leert deze kritisch te beoordelen. Je maakt kennis met de preoperatieve en postoperatieve patiënt en de daarbij horende problemen. Tevens wordt er stilgestaan bij de stoma patiënt. Na het verwerven van theoretische kennis leer je ook een aantal interventies uitvoeren zoals zorgen aan het urinestelsel, zorgen aan diabetespatiënten, infusies en bloednames. In het vak algemene pathologie krijg je een inleiding tot de meest frequente pathologieën van bloedziekten, endocrinologie en nierziekten. Je wordt wegwijs gemaakt met de oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling van de verschillende ziektebeelden. Je maakt ook kennis met de meest frequente heelkundige pathologieën.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Basisverpleegkunde

B. Competenties

OO:
09108707
Code:
09108707
Vakcoördinator:
Lydia De Vocht
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend