Microbiologie (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel worden de bacteriƫn, fungi (schimmels en gisten), virussen, protozoa en wieren behandeld. Voor elke groep organismen komen de morfologie, het metabolisme, de classificatie, enkele genetische aspecten, een aantal voorbeelden van bekende organismen en de nuttige en schadelijke eigenschappen aan bod. Verder worden een aantal basistechnieken die gebruikt worden in microbiologische laboratoria besproken. Zowel de cursus als het practicum stellen het belang van steriel werken, en de manier waarop dat kan gebeuren, centraal. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt hoe micro-organismen in cultuur gebracht (gekweekt), bewaard en geteld kunnen worden en welke testen er bestaan om micro-organismen te identificeren. Ook moderne en geautomatiseerde technieken die gebruikt worden in hedendaags microbiologisch onderzoek komen aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biowetenschappen deel 1

B. Competenties

OO:
03100194
Code:
03100194
Vakcoördinator:
Anneke De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend