Onderwijsbevoegdheid Godsdienst (2006-2007)

De cursus godsdienst wil je voorbereiden om mee te werken aan de ethisch-religieuze vorming van de leerlingen van het secundair onderwijs. Deze beoogt het zichzelf en omringende culturen te begrijpen, te leren antwoorden op fundamentele vragen, kritisch te leren staan tegenover de "waarden" die worden aangereikt via via en het eigen geloof te verdiepen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene en specifieke didactische vaardigheden verworven in het eerste jaar

OO:
10105428
Code:
10105428
Vakcoördinator:
Ludo Stroobants
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend