Vreemde talen (2006-2007)

Je leert vlot telefoneren in het Frans en het Engels (informatie vragen en geven, spellen, doorverbinden, een boodschap noteren). Je leert de belangrijkste uitdrukkingen gebruiken uit de Franse en Engelse correspondentie. Je begrijpt vakspecifieke teksten in beide vreemde talen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Engels: bedrijfseconomisch & juridisch

B. Competenties

OO:
08107194
Code:
08107194
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels/Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend