Toegepaste mechanica en thermodynamica (2006-2007)

Toegepaste mechanica omvat de studie van toestellen aangewend voor het transport van vloeistoffen en gassen. Je bekijkt de pomp als onderdeel van een hydraulische installatie en onderzoekt haar karakteristieke grootheden zoals debiet en opvoerhoogte. Hierna bestudeer je de centrifugaalpomp en op analoge wijze de ventilatoren: principiële werking, toepassing, constructieve aspecten, kenlijnen. In het deel toegepaste thermodynamica leer je meer over luchtbehandelinginstallaties, stoomdrijfkrachtinstallaties, gasturbines en turbojetmotoren. Het actuele item van rationele energieconversie zoals STEG en WKK laat je natuurlijk niet onaangeroerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (Schakelprogramma) (ABA) / / Toegepaste mechanica en thermodynamica

B. Competenties

OO:
03100305
Code:
03100305
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend