Microbiologie (2006-2007)

In de cursus microbiologie maak je kennis met verschillende groepen van microscopisch kleine organismen, micro-organismen genoemd: bacteriën, gisten, schimmels, virussen, protozoa en wieren. Je ontdekt hoe ze eruit zien, welke stofwisselingsprocessen ze uitvoeren om te groeien of bepaalde producten te maken, hoe ze geclassificeerd worden en hoe ze zich gedragen in een bepaalde omgeving (microbiële ecologie). Je leert voor elk van de groepen micro-organismen wat hun belang is voor mensen, dieren en planten, en dit zowel in positieve als negatieve zin. In het practicum word je vertrouwd met een aantal basistechnieken om micro-organismen op te kweken, te tellen, en te identificeren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100225
Code:
03100225
Vakcoördinator:
Anneke De Smedt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend