Onderwijsbevoegdheid Engels (2006-2007)

De kers op de taart… In deze cursus stuur je steeds meer zelf, want het is de bedoeling dat je de kers zelf op je taart zet. Zo zal je na een begeleide zelfreflectie in een portfolio verder werken aan je vaardigheden en taalinzicht. Daarnaast zal je steeds vaker je organisatietalent en je presentatievaardigheden moeten aanwenden in individueel werk en in groepswerk. Vanuit cultureel oogpunt verleggen we onze horizon een laatste maal, meer bepaald naar enkele landen van het Gemenebest. Ook hier speelt Engels immers een even wezenlijke rol in het sociale en culturele leven. In de didactische activiteiten komen steeds meer praktische aspecten van het beroep aan bod, zoals (heterogene) beginsituaties van leerlingen, evalutatietechnieken, administratieve taken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / EN / Onderwijsbevoegdheid Engels

B. Competenties

OO:
10105444
Code:
10105444
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend