Frans: bedrijfseconomisch en juridisch (2006-2007)

Je basiskennis van het Frans heb je in het eerste jaar opgefrist. Daarop bouw je nu verder. De woordenschat wordt afgestemd op economie en handel. Je leert begrippen gebruiken en verklaren en uiteenzettingen houden over economische onderwerpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Frans voor het bedrijfsleven

B. Competenties

OO:
08107111
Code:
08107111
Vakcoördinator:
Johan Bloemen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend