Robotica (2006-2007)

Bij de automatisering van industriële handelingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van robots. Je maakt theoretisch kennis met de verschillende types van robots, de courante sturingen en gebruikte sensoren. In het practicum tracht je allerhande robottaken met stijgende moeilijkheidsgraad eerst te analyseren. Daarna schrijf je een stuurprogramma voor de IBM-scara-robot en test je de werking van je programma uit. Je bestudeert er ook de werking van de industriële KUKA-robot en je krijgt de kans zijn mogelijkheden uit te testen.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Fysica

B. Competenties

OO:
03100148
Code:
03100148
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend